Jak vypadají lekce podle metody BIRKENBIHL?

Dnes vám představím, jak vypadá první krok podle metody učení jazyků Birkenbihl. Podle této ukázky si můžete udělat obrázek, jak výuka v kurzech probíhá.

Nejdříve trochu teorie.

Díky metodě Birkenbihl se zabýváte vždy pouze jedním aspektem učení. A sice:

v 1.kroku: rozumět významu slov v souvislosti (žádné učení izolovaných slovíček nazpaměť) - PŘEKLAD SLOVO OD SLOVA

v 2.kroku: spojit zvuk slov s jejich významem v mateřském jazyce - AKTIVNÍ POSLOUCHÁNÍ

v 3.kroku: tyto zvuky pevně ukotvit v podvědomí (lekci si pouštíte v pozadí a děláte přitom jiné aktivity) - PASIVNÍ POSLOUCHÁNÍ

další kroky zahrnují: mluvení, čtení a psaní (vybíráte podle toho, co se chcete učit)

První tři kroky vás naučí rozumět mluvené řeči, což bývá nejčastějším problémem studentů cizích jazyků. Další nespornou výhodou této metody je, že se učíte to, co se učit chcete a neztrácíte čas například se psaním, pokud se chcete hlavně dorozumět na dovolené.

Hlavní výhoda metody Birkenbihl je, že u ní zažíváte pocity úspěchu. Je totiž lehčí učit se "brain-friendly" (mozku přátelským) způsobem, než klasickou učebnicovou metodou. U té trvá velice dlouho než porozumíte textu, natož mluvenému slovu, což u metody Birkenbihl je klíčovým a prvním krokem.

Nyní zpátky k 1.kroku, o kterém má být řeč (k dalším krokům se dostaneme příště).

Tzv. dekódováním se rozumí překlad slovo od slova. Tento překlad píšeme pod slova textu.

(Mimochodem v tomto cvičení zapojujete obě poloviny mozku (jakou úlohu mají jednotlivé mozkové hemisféry, o tom také příště). Mít zapojené obě poloviny mozku je velmi efektivní. Podle výzkumů nadaní jedinci dokáží využívat právě obě poloviny mozku, a proto je jejich myšlení efektivnější.)

Jaké jsou výhody 1.kroku?

1) Okamžité porozumění významu, textu, slovíčkům a z toho pozitivní pocit.

2) Porozumění větné stavbě cílového jazyka (bez gramatických pravidel).

Pamatujete si, jak jste se učili češtinu? Také jste česky uměli nejdříve rozumět mluvené řeči a až poté mluvit, psát a číst.

 

A nyní k praktickému příkladu. Vezmeme si tyto dvě věty.

 

Ted wants to be a pirate at his party. But to make him a pirate costume, I needed more than just a pair of black trousers which I found ...

Ted chce do být a pirát na jeho párty. Ale do udělat jemu a pirát kostým, já potřeboval více než jen a pár z černé kalhoty které já našel ... (členy jsou označeny kurzívou, jelikož jsem je zde nepřeložila, aby se nepletly s číslovkami, tedy mohou se přeložit jako "jeden = a, an")

Že se vám to zdá legrační nebo hloupé? Ano, takovýto přesný překlad je legrační, ale díky němu pochopíte, podvědomě (bez jakéhokoliv vědomého úsilí), gramatické struktury angličtiny.

Doufám, že jsem vám trochu osvětlila, o čem je 1.krok metody učení jazyků paní Birkenbihlové. Další kroky probereme v příštím článku.

Zatím přeji pěkné podzimní dny :)