Úvod do učení. Jaké jsou druhy učení?

Dobrý den, dnes se podíváme na to, jaké jsou nejznámější popsané druhy učení. To znamená, že si uděláme malý exkurz do obecné psychologie.

Nejdříve, co to vlastně to učení je? Jedna z definic by mohla být, že se jedná o proces vzniku mentálních a behaviorálních (chování) změn v důsledku zkušeností.

Teď trochu jednoduššeji.

Co je výsledkem učení? Výsledkem učení je zkušenost, která se vyznačuje nějakou změnou ať už v mentálních procesech (např. myšlení) nebo v chování nebo v obou.

Co je prostředkem učení? Prostředkem učení je paměť. (Té věnujeme chviličku teď a více o ní bude třeba v příštím článku :))

A k čemu že nám je ta paměť? Paměť je předpokladem učení, bez zapamatování si, vybavování atd., bychom nemohli získat novou zkušenost a na jejím základě by nemohly proběhnout změny. Dále je v paměti uložen výsledek učení, tedy zkušenost.

Proč bychom bez paměti nemohli získat zkušenost? Proto, že při veškerých činnostech využíváme krátkodobou neboli pracovní paměť. Například když vedeme rozhovor, tak nám krátkodobá paměť slouží k tomu chvíli v hlavě podržet o čem mluví ten druhý. A využíváme nejen krátkodobou paměť, ale také ultrakrátkou paměť (té se také říká senzorická). Do té přicházejí veškeré informace ze smyslů a v ní se rozhoduje, které se budou dále zpracovávat a které nejsou důležité a nepostoupí dále buď do krátkodobé nebo dlouhodobé paměti. Tak tolik prozatím k paměti.

Mohli bychom se také dotknout tématu inteligence. Jak ovlivňuje učení inteligence? Co to ta inteligence vlastně je? Jaké jsou druhy inteligence? Inteligenci jako velké téma probereme v jiném článku :).

Untitled design

Nyní zpět k učení. Jaké jsou tedy ty druhy učení?

Asi nejznámějším druhem učení je klasické podmiňování. Ze školy si určitě vzpomínáte na známý experiment Ivana Petroviče Pavlova se psem a podmíněným sliněním. O čem experiment byl? Pejsek nejdříve slinil pouze při tom, když dostal pod nos potravu a časem se NAUČIL slinit při zaznění tónu, protože se propojil podnět potrava s podnětem tón. Nepodmíněný podnět potrava, podmíněný podnět tón a podmíněný reflex slinění. To je ve zkratce klasické podmiňování.

Dalším zajímavým učením, je učení sociální. Pomáhá jedinci pochopit pravidla, která ve společnosti platí a začlenit se do ní. Pod sociální učení se řadí například sociální podmiňování (fungující na základě např. odměn). Taková odměna může být třeba pochvala. Dále se pod sociální učení řadí observační učení (učení nápodobou nebo imitace), to je jednoduššeji sledování, jak to dělají ostatní. Proto, když jste například často viděli vaše rodiče studovat, tak k tomu také můžete mít sklony. Pokud jste je viděli "lelkovat" a jen kritizovat, že se vy málo učíte, tak se není čemu divit, že jste se observačním učením naučili, že studování se nedělá, zato kritika ano. Aneb příklady táhnou.

Dále chci ještě zmínit, že existuje operantní podmiňování, učení vhledem, habituace, imprinting a další.

Tak to by pro dnešek stačilo. Na jednotlivé druhy učení se podíváme podrobněji v jednotlivých článcích, takže pokud vás témata obecné psychologie (učení, inteligence, paměť, motivace, emoce atd.) zajímají, sledujte dál naše stránky, připravujeme pro vás další články :)

 

Pěkný začátek týdne vám přeje za Efektivní metodu Romana :)