Studijní tipy ... Jak na učení angličtiny doma?

Dobrý den, dnes vám ukážu, jak pracovat doma metodou učení jazyků Birkenbihl. Nejdříve si seženeme text s poslechem, ten najdete o kousek níž. Prvním krokem je text přeložit slovo od slova, to může vypadat asi takto:

Study tips

Ben: You always get good marks at school. You’re lucky! I study but I don’t always get good marks.

      Ty vždy dostat dobré známky v škola. Ty jsi šťastný! Já studovat ale já nedělat vždy dostat dobré známky.
Katy: I’m not lucky! I know how to study. I always do three things. Do you want to know them?

 Já jsem ne šťastný! Já vědět jak do studovat. Já vždy dělat tři věci. Dělat ty chtít do vědět je?
Ben: Yeah, please!

       Jo, prosím!
Katy: OK, number one. Always study in a quiet place.

         OK, číslo jedna. Vždy studovat v (a) tiché místo.
Ben: I usually study in my bedroom. It’s very quiet.

   Já obvykle studovat v moje ložnice. To je velmi tiché.
Katy: Number two. Have a clear desk!

   Číslo dva. Mít (a) čistý stůl.

 

Od této chvíle to můžete zkusit sami :)


Ben: Right. A clear desk. My desk isn’t clear. There are lots of papers and books and pens on it.


Katy: Well, that isn’t very good!


Ben: What’s tip number three?


Katy: Have lots of breaks. I always study for thirty minutes. Then I have a break for five minutes. I move my arms and legs and drink some

water. Then I study again for thirty minutes.


Ben: I never have a break. I sometimes study for two or three hours. 


Katy: That isn’t a good idea! It’s important to get up and move your body.

 
Ben: OK. Thanks. Next time I think I can get good marks!

 

Dozvěděli jste se jaký je studijní tip číslo 3? :) Už cítíte, jak vám stavba vět v angličtině leze pomalu pod kůži? Tak tohle s vámi udělá metoda Birkenbihl. Naučíte se jak se sestavují věty v cizím jazyce, a to podvědomě, naučíte se spoustu nových slovíček, a to v kontextu a pokud projdete všemi třemi kroky poctivě, budete schopní se i o tématu, na kterém jste pracovali bavit.

Po přeložení textu slovo od slova přijde na řadu poslech, který najdete na této adrese: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/study-tips

Poslech si pouštějte a čtěte text v ČESKÉM jazyce pořád dokola, dokud si nebudete jistí, že rozumíte všem slovům.

Teď přichází na řadu krok číslo tři. Poslech si pouštějte a jděte třeba vařit, nebo se podívejte na naše další články. Poslech si pouštějte v POZADÍ jiných aktivit, anebo odpočívání.

Toto jsou první tři kroky metody učení jazyků Birkenbihl. Další kroky si představíme třeba příště :)

Za Efektivní metodu vám přeje pěkný víkend Romana