Tvoření vět v angličtině - "to have"

Dobrý den,

dnes si projdeme, jak se tvoří věty s anglickým slovesem to have - mít.

 

Já mám kočku. - I have a cat.

Já nemám kočku. - I have not a cat. / I do not have a cat.

Mám kočku? - Have I a cat? / Do I have a cat?

 

V prvním případě se jedná o oznamovací větu, u té není moc co řešit.

V druhém případě, v záporné větě, jsou dvě možnosti (ve skutečnosti jsou tři, ale dnes se naučíme pouze dvě :)), jak větu vytvořit. Buď přidáme not, anebo do not. Obojí je správně jak gramaticky, tak i významově (je to stejné). První verze se může použít, ale je nejméně běžná. Pokud bychom ovšem chtěli překládat slovo od slova byl by tam tento rozdíl: I have a cat. - Já mám (a) kočku. - I do not have a cat. - Já nedělám mít (a) kočku.

Ve třetím případě, ve větě - Have I a cat? - pouze vyměníme podmět a přísudek v oznamovací větě a máme z toho otázku :). Ve větě - Do I have a cat? - přidáme k oznamovací větě "do" a máme otázku.

 

Teď vám zadám pár vět, na kterých můžete dnešní lekci vyzkoušet. Správné řešení se objeví v příštím článku :)

 

Máme nějaké květiny.

Nemáme žádné mléko.

Máte psa?

 

Přeji hodně zdaru při tvoření vět za Efektivní metodu Romana :)

 

Untitled design(4)